PSYCHOLOGIA EUROPEJSKA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Terminy

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 11 kwietnia 2011r.

Opłaty konferencyjne

studenci i doktoranci: 200 PLN
pozostali uczestnicy: 500 PLN

Prosimy o dokonanie wpłat najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2011r.:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bank Zachodni WBK S.A. IV O/W-wa
Nr 82 1090 1056 0000 0000 0603 7886
SWIFT Code WBKBPLPP 82 1090 1056 0000 0000 0603 7886

Formularz zgłoszeniowy

Imię:
Nazwisko:
Stopień naukowy: profesor
doktor habilitowany
doktor
magister
student
Instytucja/Uczelnia:
Miasto:
Ulica:
Kod pocztowy:
Telefon:
Adres e-mail:
Faktura: Nie Tak
Nazwa firmy:
Adres:
NIP: