PSYCHOLOGIA EUROPEJSKA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

PROGRAM KONFERENCJI

ŚRODA, 13 KWIETNIA 2011

Godz. 14.30 - Powitanie uczestników, otwarcie konferencji


Sesja I. Zagubione wątki, zapomniane nazwiska
Moderator: Prof. Janusz Trempała


Godz. 15:00 - 15:30 Referat I:

 • Prof. Andrzej Gołąb (Warszawa), Wkład Polek do Psychologii w XX-leciu międzywojennym.

Godz. 15:30 - 15:45 Dyskusja.


Godz. 15:45 - 16:10 Referat II:

 • Mgr Maria Bölling (Münster), Psychologia w Uniwersytecie Berlińskim do roku 1935 i jej wschodnioeuropejscy studenci.

Godz. 16:10 - 16:25 Dyskusja.


Godz. 16.25 - 16:55 Referat III:

 • Prof. Cezary Domański (Lublin), Polacy w Wiedeńskim Towarzystwie Psychoanalitycznym w latach 1902-1938.

Godz. 16:55 - 17.10 Dyskusja.


Godz. 17.10 - 17.30 Przerwa na kawę i poczęstunek


Godz. 17.30 - 18.00 Referat IV:

 • Prof. Paweł Izdebski (Bydgoszcz), Bronisław Biegeleisen-Żelazowski jako pionier psychologii przemysłowej w Polsce.

Godz. 18.00 - 18.15 Dyskusja.


Godz. 18.15 - 18.40 Referat V:

 • Mgr Piotr Panczyk, Prof. Włodzislaw Zeidler, Koncepcja abstrakcji a teoria pojęć Kazimierza Twardowskiego.

Godz. 18.40 - 18.55 Dyskusja.


Godz. 18.55 - 19.20 Referat VI:

 • Dr Dorota Szarkowicz (Szczecin), Wpływ osiągnięć ortopedagogiki krajów niemiecko-języcznych na polską teorię i praktykę pedagogiczną.

Godz. 19.20 - 19.30 Dyskusja i zakończenie Sesji I.


CZWARTEK, 14 KWIETNIA 2011

Sesja II. Pęknięte biografie
Moderator: Prof. Theo Herrmann


Godz. 8.30 - 9.30 Referat I:

 • Prof. Wolfgang Schönpflug (Berlin), Psychologia niemiecka w okresie dwóch dyktatur: instrumentalizacja nauki przez politykę, czy instrumentalizacja polityki przez naukowców?

Godz. 9.00 - 9.15 Dyskusja


Godz. 9.15 - 9.45 Referat II:

 • Prof. Helmut E. Lück (Hagen), Gert Heinz Fischer, uczeń i następca w Marburgu Ericha Jaenscha. Psychologia w służbie organizacji nazistowskich.

Godz. 9.45 - 10.00 Dyskusja


Godz. 10.00 - 10.30 Referat III:

 • Prof. Uwe Wolfradt (Halle), Pomiędzy patriotyzmem i nacjonalizmem: Felix Krueger i Traugott Konstantin Oesterreich - porównanie dwóch biografii.

11.15 - 11.30 Dyskusja


Godz. 10.45 - 11.15 Referat IV:

 • Mgr Sven Ebisch (Berlin), Kurt Gottschaldt - biografia pełna zaskakujących przemian.

11.15 - 11.30 Dyskusja


Godz. 11.30 - 12.00 Przerwa na kawę i poczęstunek


Godz. 12.00 - 12.30 Referat V:

 • Prof. Theo Herrmann (Mannheim), Hildegard Hetzer - przemiany biografii i sprzeczne perspektywy.

12.30 - 12.45 Dyskusja


Godz. 12.45 - 13.15 Referat VI:

 • Dr Susanne Guski-Leinwand (Bad Honnef/Heidelberg), „Sens myślenia filozoficznego stanowi uzasadnianie” - naukowe i polityczne myślenie Kurta Hubera.

13.15 - 13.30 Dyskusja


Godz. 13.30 - 14.00 Referat VII:

 • Prof. Włodzisław Zeidler (Warszawa), Odważna biografia: Wolfgang Kőhler w oczach Mary Henle.

14.00 - 14.15 Dyskusja


Godz. 14.15 - 14.30 Podsumowanie sesji II: Prof. Theo Herrmann, Koniec sesji II.

Godz. 14.30 - 16.00 Przerwa obiadowa

Godz. 16.00 Dla uczestników Konferencji: wieczór z kulturą i sztuką.


PIĄTEK, 15 KWIETNIA 2011

Sesja III. Kurt Lewin
Moderator: Prof. Helmut E. Lück


Godz. 8.00 - 8.30 Referat I:

 • Prof. Kurt Walter Zeidler (Wiedeń), Neokantyści i psychologia. Przyczynek do metodologii badań Kurta Lewina.

Godz. 8.30 - 8.45 Dyskusja


Godz. 8.45 - 9.15 Referat II:

 • Prof. Helmut Lück (Hagen), Rola obrazów i filmu w dziełach Kurta Lewina.

Godz. 9.15 - 9.30 Dyskusja


Godz. 9.30 - 9.55 Referat III:

 • Prof. Czesław Nosal (Wroclaw), Temporalność w koncepcji Kurta Lewina a niektóre rezultaty współczesnych badań empirycznych.

Godz. 9.55 - 10.10 Dyskusja


Godz. 10.10 - 10.30 Referat IV:

 • Andrzej Pankala (Poznań), Lewinowskie inspiracje w psychologii kulturowej i teorii działania symbolicznego (SAT) Ernesta Boescha.

Godz. 10.30 - 10.45 Dyskusja


Godz. 10.45 - 11.05 Przerwa na kawę i poczęstunek


Godz. 11.05 - 11.30 Referat V:

 • Prof. Janusz Trempała (Bydgoszcz), Rozwój psychiczny jako funkcja ogólnej sytuacji w ujęciu Kurta Lewina.

Godz. 11.30 - 11.45 Dyskusja


Godz. 11.45 - 12.10 Referat VI:

 • Prof. Ryszard Stachowski (Warszawa), „Arystoteles” i „Galileusz” - jako konstruktywna opozycja metodologiczna w koncepcji Kurta Lewina.

Godz. 12.10 - 12.25 Dyskusja


Godz. 12.25 - 12.45 Referat VII:

 • Prof. Włodzisław Zeidler (Warszawa), Heurystyczne znaczenie krytyki tayloryzmu dla rozwoju koncepcji Kurta Lewina.

Godz. 12.45 - 13.00 Dyskusja

Godz. 13.00 - 13.15 Podsumowanie sesji III: Prof. H.E. Lück, Koniec sesji III.

Godz. 13.15 - 14.30 Przerwa obiadowa


Sesja IV. Z pogranicza filozofii i metodologii badań psychologicznych
Moderator: Prof. Anna Izabela Brzezińska


Godz. 14.30 - 15.00 Referat I:

 • Prof. Borys Bratus (Moskwa), Obraz człowieka w psychologii rosyjskiej od Rewolucji 1917 roku do II wojny światowej.

Godz. 15.00 - 15.15 Dyskusja


Godz. 15.15 - 15.45 Referat II:

 • Prof. Krzysztof Krzyżewski (Warszawa), Psychologiczne konceptualizacje życia.

Godz. 15.45 - 16.00 Dyskusja


Godz. 16.00 - 16.30 Referat III:

 • Prof. Anna Izabela Brzezińska (Poznań), Metodologia badań psychologii rozwojowej w ujęciu Charlotte Bűhler.

Godz. 16.30 - 16.45 Dyskusja


Godz. 16.45 - 17.20 Przerwa obiadowa


Godz. 17.20 - 17.45 Referat IV:

 • Prof. Adam Niemczyński (Kraków), Czy Brentano ma szansę wrócić do psychologii?

Godz. 17.45 - 18.00 Dyskusja


Godz. 18.00 - 18.25 Referat V:

 • Prof. Henryk Gasiul (Warszawa), Personalizm Williama Sterna - współczesne inspiracje oraz możliwe aplikacje.

Godz. 18.25 - 18.40 Dyskusja


Godz. 18.40 - 19.00 Referat VI:

 • Dr Iwona Koczanowicz - Dehnel (Wrocław), Filozoficzne korzenie teorii osobowości W. Sterna.

Godz. 19.00 - 19.15 Dyskusja

Godz. 19.15 - 19.40 Podsumowanie sesji IV: Prof. A. I. Brzezińska. Zakończenie konferencji.