PSYCHOLOGIA EUROPEJSKA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Patroni Honorowi

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patroni Medialni

Magazyn Psychologiczny Charaktery


Polski Portal
Psychologii Społecznej

Partnerzy

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit